KLASSİK FOLKLOR ŞÖBƏSİ - Mətanət Yaqub qızı Yaqubqızı

Mətanət Yaqub qızı Yaqubqızı
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21
Telefon: (+994 50) 461-90-15

Mətanət Yaqubqızı 3 mart 1963-cü ildə Oğuz rayonunda anadan olmuşdur. 1980-ci ildə  Oğuz rayonunda yerləşən 2№-li orta məktəbi bitirmişdir. 1983-1988-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1988-1989-cu illərdə təyinatla Oğuz rayonunun Mollalı kənd 8-illik məktəbində Azər­baycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir. 1989-1990-cı illərdə Şəki Zona Elmi Bazasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1990-1997-ci il tarixində AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun  əyani  aspirantı olmuşdur.

1997-2000-ci illərdə Abituriyent hazırlığı kurslarında Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

2001-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunda keçirilən attestasiyaların nəticə­sinə əsasən 2001-ci ildə еlmi işçi, 2005-cı ildə böyük еlmi işçi vəzifələrinə layiq görülmüşdür.

2004-cü ildə “Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri (Şəki-Zaqata­la folklor nümunələri əsasında)” namizədlik dissеrtasiyası müdafiə еtmiş, 12 aprel 2005-ci ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

9 fevral 2018-ci ildə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi adı almaq üçün “Azərbaycan mərasim folklorunun semiotikası” mövzusunda doktorluq işi götürmüşdür.

30 aprel 2014-cü ildən aparıcı elmi işçi, dosentdir. 4 kitab və 60-a yaxın mə­qalə və tеzislərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki qızı, bir nəvəsi vardır.