ELMİ ŞURA

Sədr müavini: Əliyev Oruc Söhrab oğlu


Üzvləri:

 • AMEA-nın müxbir üzvü Kamran İmran oğlu Əliyev
 • Fil.ü.e.d. Ramazan Oruc oğlu Qafarlı
 • Fil.ü.e.d. Füzuli Xeyrulla oğlu Gözəlov
 • Sən.ü.e.d. Nailə Rasim qızı Rəhimbəyli
 • Fil.ü.e.d. Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev
 • Fil.ü.f.d. Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov
 • Fil.ü.f.d. Rza Zeynal oğlu Xəlilov
 • Fil.ü.f.d. Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədov
 • Fil.ü.f.d. Ağaverdi Sərxan oğlu Xəlilov
 • Fil.ü.f.d. Əziz Yusif oğlu Ələkbərli
 • Fil.ü.f.d. Mətanət Maşallah qızı Abbasova
 • Fil.ü.f.d. Nizami Murad oğlu Məmmədov
 • Fil.ü.f.d. İlkin Fariz oğlu Rüstəmzadə
 • Fil.ü.f.d. Nail Məhəbbət oğlu Qurbanov
 • Fil.ü.f.d. Tahir Talıb oğlu Orucov
 • Əli Hüseyn oğlu Şamilov