KLASSİK FOLKLOR ŞÖBƏSİ

İnstitutun aparıcı şöbələrindən olan Klassik folklor şöbəsində Azərbaycan folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri işləri həyata keçirilir.
Azərbaycan folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri, Azərbaycan folklorunun tarixi-xronoloji ardıcıllıqla inkişaf xüsusiyyətlərinin şərh edilməsi və folklorşünaslığın nəzəri problemlərinin araşdırılması, indiyə qədər xalq içərisində yaşayan və yazıya alınmayan şifahi ədəbiyyat nümunələrinin toplanması, lentə alınması və nəşrə hazırlanması; toplanmış materiallar əsasında çoxcildli regional folklor antologiyalarının (17 kitabı nəşr olunub) və folklor külliyyatlarının (6 kitabı çap olunub) nəşr olunması; «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsinin, həmçinin «Azərbaycan folklorunun» ilkin nəşrlərin seriyasının (7 kitabı çap olunub) ardıcıl şəkildə ictimaiyyətə çatdırılması şöbənin əsas elmi istiqamətlərini təşkil edir.


Şöbədə son dövrlər çoxlu sayda elmi-nəzəri araşdırmalar nəşrə hazırlanmışdır. XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan folklorşünaslıq elminin mühüm yenilikləri 1961-ci ildən nəşr olunan «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsində cəmlənir, elmi ictimaiyyətə çatdırılır. Lakin 1987-ci ilə qədər cəmi 7 nömrəsi çap olunan məcmuənin bu günə qədər XXIV cildi nəşr olunmuşdur. Bu məcmuənin nəşrini yalnız Klassik folklor şöbəsinin deyil, bütövlükdə Folklor İnstitutunun, daha geniş miqyasda Azərbaycan folklorşünaslığının, elmi-filoloji düşüncəsinin mühüm elmi nailiyyətlərindən hesab etmək olar.


Şöbənin on səkkiz əməkdaşı vardır. Onlardan üçü filologiya üzrə elmləri doktoru, beş nəfəri filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Xəlilov Rza Zeynal oğlu
Şöbə müdiri
Xəlilov Rza Zeynal oğlu

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 430- 29-74

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mətanət Yaqub qızı Yaqubqızı
Aparıcı elmi işçi
Mətanət Yaqub qızı Yaqubqızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 461-90-15

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Məmmədov Cəlal Mirzağa oğlu
Aparıcı elmi işçi
Məmmədov Cəlal Mirzağa oğlu

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 288-33-15

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
NAİL MƏHƏBBƏT OĞLU QURBANOV
Aparıcı elmi işçi
NAİL MƏHƏBBƏT OĞLU QURBANOV

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əliyeva Ülkər İman qızı
Aparıcı elmi işçi
Əliyeva Ülkər İman qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 733-84-32

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sönməz İsrafil qızı Abbaslı
Aparıcı elmi işçi
Sönməz İsrafil qızı Abbaslı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 388-87-62

E-poçt:

[email protected], sonmezabbasli @gmail.com

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
AYNUR MƏHƏMMƏD qızı HÜSEYNOVA
Elmi işçi
AYNUR MƏHƏMMƏD qızı HÜSEYNOVA

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 855- 65-00

E-poçt:

aynur-huseynova-1977 @mail.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mustafayeva Səadət Həbib qızı
Böyük elmi işçi
Mustafayeva Səadət Həbib qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 835-66-98

E-poçt:

mustafayevaseadet2 @gmail.com

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mustafayeva Səadət Həbib qızı
Böyük elmi işçi
Mustafayeva Səadət Həbib qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 769-67-87

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aşurova Samirə Məhərrəm qızı
Elektronçu
Aşurova Samirə Məhərrəm qızı

Elektronçu

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 485-62-63

E-poçt:

samira-ashurova @inbox.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Haqverdiyeva Şəbnəm Seyfəddin qızı
Böyük laborant
Haqverdiyeva Şəbnəm Seyfəddin qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əliyeva Lalə Babək qızı
Böyük laborant
Əliyeva Lalə Babək qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 610-05-71

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Soltanova Elnarə Saday
Elektronçu
Soltanova Elnarə Saday

Elektronçu

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 70) 219-24-40

ƏTRAFLI MƏLUMAT