KLASSİK FOLKLOR ŞÖBƏSİ

İnstitutun aparıcı şöbələrindən olan Klassik folklor şöbəsində Azərbaycan folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri işləri həyata keçirilir. Azərbaycan folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri, Azərbaycan folklorunun tarixi-xronoloji ardıcıllıqla inkişaf xüsusiyyətlərinin şərh edilməsi və folklorşünaslığın nəzəri problemlərinin araşdırılması, indiyə qədər xalq içərisində yaşayan və yazıya alınmayan şifahi ədəbiyyat nümunələrinin toplanması, lentə alınması və nəşrə hazırlanması; toplanmış materiallar əsasında çoxcildli regional folklor antolo­giyalarının və folklor külliyyatlarının nəşr olunması; «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsinin, həmçinin «Azərbaycan folklorunun» ilkin nəşrləri seriyasının ardıcıl şəkildə ictimaiyyətə çatdırılması şöbənin əsas elmi istiqamətlərini təşkil edir.

Şöbədə son dövrlər çoxlu sayda elmi-nəzəri araşdırmalar nəşrə hazırlan­mış­dır. XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan folklorşünaslıq elminin mühüm yenilikləri 1961-ci ildən nəşr olunan «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsində cəmlənir, elmi ictimaiyyətə çatdırılır. Lakin 1987-ci ilə qədər cəmi 7 nömrəsi çap olunan məcmuənin bu günə qədər 40-dan çox cildi nəşr olunmuşdur. Bu məcmuənin nəşrini yalnız Klassik folklor şöbəsinin deyil, bütövlükdə Folklor İnstitutunun, daha geniş miqyasda Azərbaycan folklorşünaslığının, elmi-filoloji düşüncəsinin mühüm elmi nailiyyətlərindən hesab etmək olar.

Şöbənin 11 əməkdaşı vardır. Onlardan 6-sı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, qalanları böyük elmi işçi, elektronçu və laborantlardır.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Rza Zeynal oğlu Xəlilov
Şöbə müdiri
Rza Zeynal oğlu Xəlilov

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 430- 29-74

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mətanət Yaqub qızı Yaqubqızı
Aparıcı elmi işçi
Mətanət Yaqub qızı Yaqubqızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 461-90-15

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Ülkər İman qızı Əliyeva
Aparıcı elmi işçi
Ülkər İman qızı Əliyeva

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 733-84-32

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aynur Məhəmməd qızı Hüseynova
Aparıcı elmi işçi
Aynur Məhəmməd qızı Hüseynova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 855- 65-00

E-poçt:

aynur-huseynova-1977 @mail.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nail Məhəbbət oğlu Qurbanov
Aparıcı elmi işçi
Nail Məhəbbət oğlu Qurbanov

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55) 879-64-96

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nurlana Ramazan qızı Məmmədova
Böyük elmi işçi
Nurlana Ramazan qızı Məmmədova

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səadət Həbib qızı Mustafayeva
Böyük elmi işçi
Səadət Həbib qızı Mustafayeva

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 835-66-98

E-poçt:

mustafayevaseadet2 @gmail.com

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Samirə Məhərrəm qızı Aşurova
Elektronçu
Samirə Məhərrəm qızı Aşurova

Elektronçu

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 485-62-63

E-poçt:

samira-ashurova @inbox.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Lalə Babək qızı Əliyeva
Böyük laborant
Lalə Babək qızı Əliyeva

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 610-05-71

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Şəbnəm Seyfəddin qızı Haqverdiyeva
Böyük laborant
Şəbnəm Seyfəddin qızı Haqverdiyeva

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT