Ettori Rossinin “Dədə Qorqud kitabı” ilə bağlı araşdırmaları Azərbaycan dilində işıq üzü görüb

Ettori Rossinin “Dədə Qorqud kitabı” ilə bağlı araşdırmaları Azərbaycan dilində işıq üzü görüb

20 İyun 2024, 12:06 / Nəşrlər

İtalyan türkoloqu Ettori Rossinin “Dədə Qorqud kitabı” ilə bağlı araşdırmalar” məqaləsi dilimizə çevrilərək nəşr olunub. AMEA Folklor İnstitutunun Türk xalqları folkloru şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qumru Şəhriyarın tərcümə və tərtib etdiyi kitabda alimin əsəri tam şəkildə təqdim olunub, bəzi məqamlarda izah və şərhlər də verilib.

148 səhifədən ibarət kitab “Sabah” nəşriyyatında işıq üzü görüb. Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Əfzələddin Əsgərdir.

Qeyd edək ki, Ettori Rossi “Dədə Qorqud kitabı”nın ikinci əlyazmasının, yəni Vatikan nüsxəsinin mətnini və italyanca tərcüməsini geniş “Ön söz”lə birliklə nəşr etdirib.