30 aprel 2024-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının növbəti  iclası keçiriləcəkdir.

30 aprel 2024-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının növbəti iclası keçiriləcəkdir.

28 Aprel 2024, 23:13

İCLASIN GÜNDƏLİYİ

AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı, p.ü.f.d., dos. Aybəniz Şirin qızı Həşimovanın “XX əsr Azər­bay­can və rus ədəbiyyatşünaslığında mifoloji düşüncə və bədii ədəbiyyat probleminin tədqiqi aspektləri”  mövzusunda filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının müdafiəsi (5719.01- Folklorşünaslıq)

 

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür.

Müdafiə iclası

Время: 30 апр. 2024 02:00 PM Баку

 

Войти Zoom Конференция

https://us06web.zoom.us/j/89479987237?pwd=bF25RbkNpKa8Eu5CSNC51Urp7gUCUl.1 

 

Идентификатор конференции: 894 7998 7237

Код доступа: 2024

Maraqlananlar iştirak edə bilər.

AVTOREFERAT

Aybəniz Şirin qızı Həşimova

Az