29 may 2024-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının növbəti  iclası keçiriləcəkdir.

29 may 2024-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının növbəti iclası keçiriləcəkdir.

27 May 2024, 17:11

 

İCLASIN GÜNDƏLİYİ

 

1. AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı Dürnisə Ramazan qızı Səfərovanın “Azərbaycan nağıllarında süjet içində süjet (kontaminasiya) problemi” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının (elmi rəhbər f.ü.f.d., dos. İlkin Rüstəmzadə) müdafiəsi (5719.01- Folklorşünaslıq)

2. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı Məhərrəmova Könül Rauf qızının “Hüseyn Cavid irsi müasir Azərbaycan və dünya ədəbiyyatşünaslığında” mövzusunda (elmi rəhbər f.e.d. Gülbəniz Babaxanova) filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi (5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı)

 

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür.

Тема: Müdafiə iclas

Время: 29 мая 2024 02:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван

 

Войти Zoom Конференция

https://us06web.zoom.us/j/89447122847?pwd=XYvYQHUVq3SGwJnxGCJUz03r9JwB4K.1 

 

Идентификатор конференции: 894 4712 2847

Код доступа: 2024

Maraqlananlar iştirak edə bilər.

AVTOREFERAT

Dürnisə Ramazan qızı Səfərova

Az

Könül Rauf qızı Məhərrəmova 

Az