06 Sentyabr 2022, 16:13

“Abbas və Gülgəz” dastanı