FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ - Gülnar Vahab qızı İsmayılova

Gülnar Vahab qızı İsmayılova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 567-70-95

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin elmi işçisi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

• 22.04.1985-ci ildə Sabirabad şəhərində anadan olub.
• 2002-ci ildə Sabirabad rayon M.Müşfiq adına 4 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir.
• 2002-2006-cı illərdə Bakı Qızlar Universiteti Filologiya fakültəsini bitirmişdir.
• 2009-2012-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 2007-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Xarici Əlaqələr Sektoru”nda böyük laborant
• 2012-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində kiçik elmi işçi
• 2017-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. Azərbaycan maarifçilərinin ictimai görüşləri. Filologiya məsələləri. №9, 2011 s.251-256

2. Məmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasında Novruz bayramının təsviri. “Təzadlar” qəzeti. №53, 25 may 2013 s.15

3. Dünya obrazı: Aşıq Ələsgər və Səməd Vurğun. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Elmi-ədəbi toplu, III. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014 s.121-126

4. M.H.Təhmasib və Kərkük folkloru. “Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib” mövzusunda Elmi Konfrans. 05 oktyabr 2017 s.134-140

5. Müstəqillik dövrü Azərbaycan həkayəsində folklorun izləri. XXIII Respublika elmi konfrans. 03 dekabr 2019.

6. Halallığın folklor qaynağı. “Filologiya məsələləri”. Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, № 8, səh. 327-333