FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ - Leyla Kamran qızı Məmmədova

Leyla Kamran qızı Məmmədova
İş telefonu /faks: (+994 12) 492-92-48/107
Telefon:
E-poçt:

12 yanvar 1975-ci ildə Bakı şəhərində, ziyalı ailəsində anadan olub. 1991-ci ildə C.Cabbarlı adına 161 saylı orta məktəbi bitirib. Elə həmin il M.Ə.Rə­sulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olub, 1996-cı ildə filoloq, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə tam kursu bitirib.

1996-cı ildə Bakı şəhərində yerləşən Naxçıvan Universitetində işə qəbul olunub, dekan katibi, Elmi işlər üzrə prorektor köməkçisi vəzifələrində çalışıb. 1997-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna (İnstitut 2000-ci ildən Bakı Slavyan Universiteti adlandırı­lıb) işə qəbul olunub. Burada baş laborant, müəllim-stajor, müəllim, baş müəllim, do­sent vəzifələrində çalışıb. BSU-da 23 noyabr 2021-ci ildə əsas işçi kimi əmək müqaviləsinə xitam verilib.

2001-ci ildə “Y.V.Çəmənzəminli yaradıcılığında memuar və avtobioqra­fizm” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya elm­ləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 10 noyabr 2010-cu ildə Azər­baycan ədəbiyyatı kafedrası üzrə dosent elmi adı verilib.

2018-ci ildə “Mirzə Fətəli Axundzadə və müasirlik” mövzusunda dok­torluq dissertasiyasını müdafiə edib, filologiya elmləri doktoru elmi dərəcə­sini almışdır.

Leyla Kamran qızı Məmmədova 1 dekabr 2021-ci il tarixindən AMEA Folklor İnstitutunun Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsinin müdiridir.