MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Xəzəngül Əli qızı Məmmədova

Xəzəngül Əli qızı Məmmədova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 519-27-17
E-poçt: tahiroruclu @gmail.com

(04.04.1963, Tərtər rayonu)-“Mərasim folkloru” şöbəsində kiçik elmi işçi

• 1983-cü ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olub, 1988-ci ildə həmin İnstitutu bitirib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 1982-ci ildə Mirbəşir şəhər 2 saylı orta məktəbdə Pioner baş dəstə rəhbəri;
• 1985-ci ildə Mirbəşir şəhər pioner və məktəblilər evinə dərnək rəhbəri;
• 1989-cu ildə Mirbəşir şəhər 6 saylı orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi;
• 1996-cı ildə Mirbəşir şəhər 5 saylı orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi;
• 2002-ci ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Folklor Sarayı” “Qorqudşünaslıq” şöbəsində böyük laborant;
• 2004-cü ildə həmin AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində böyük laborant;
• 2012-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Mərasim folkloru” şöbəsində kiçik elmi işçi.

MƏQALƏLƏRİ

1. Hənəfi Zeynallı: Həyatı və folklorşünaslıq fəaliyyəti. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XVII kitab, Bakı, Səda, 2006, s. 190-197
2. Azərbaycan folklorşünaslığında Hənəfi Zeynallının yeri. “Dədə Qorqud”, № 3, Bakı, 2011, s. 106-114
3. Hənəfi Zeynallı və onun “Azərbaycan nağılları” toplusu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXVI kitab, Bakı, Səda, 2011, s. 130-148
4. Hanafi Zeynallının Azərbaycan folklorunun toplanılması, tərtibi və nəşrində rolu. “Motiv Akademi” (Halk bilimi dergisi) Ankara, 2011, №1, s. 126-132
5. Hanefi Zeynallı masallar hakkında. “Motiv Akademi” (Halk bilimi dergisi) Ankara, 2011, №2, s. 207-215.