MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Şəhla Akif qızı Hüseynli

Şəhla Akif qızı Hüseynli
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 521- 63-33
E-poçt:

Şəhla Akif qızı Hüseynli 1981-ci il martın 14-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə BDU-nun filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2002-ci ildə həmin fakültənin bakalavr pilləsini, 2004-cü ildə isə həmin universitetin magistra­tura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2004-cü ildə AMEA Folklor İnstitutunda elmi fəaliyyətə başlamışdır.

2016-cı ildə  “Azərbaycan folklorunda epik formulların funksional-semantik xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2017-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 1 monoqrafiyanın, 30-dan çox məqalənin,  1 kitabın tərtibçisidir.