MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Atəş Şövkət oğlu Əhmədli

Atəş Şövkət oğlu Əhmədli
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21
Telefon: (+994 50) 628-07-78
E-poçt: