FOLKLORUN TOPLANMASI VƏ SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ŞÖBƏSİ - Vüsalə Əbdüləli qızı Kərimova

Vüsalə Əbdüləli qızı Kərimova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 792-12-12
E-poçt: vusalekerimli @gmail.com