CƏNUBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Səkinə Abdulrəzaq qızı Abbasova

Səkinə Abdulrəzaq qızı Abbasova
İş telefonu /faks:
Telefon:
E-poçt: