CƏNUBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Lalə Murtuzəli qızı Bədirova

Lalə Murtuzəli qızı Bədirova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 667-03-67