MİFOLOGİYA ŞÖBƏSİ - Şakir Əlif oğlu Albalıyev

Şakir Əlif oğlu Albalıyev
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21
Telefon: (+994 51) 441-15-82
E-poçt: albaliyevshakir @rambler.ru

25 aprel 1969-cu ildə Cəbrayıl rayonunun Dağtumas kəndində anadan ol­muş­dur. 1986-cı ildə orta təhsilini başa vurub. 1987-1989-cu illərdə Qaza­xıstan SSR Ağ­təpə vilayətinin Emba – 5 şəhərində Sovet Ordusunda qulluq edib. Həmin vaxt “Boyevoye znamya” qəzetində hərbi müxbir işləyib, yazıları rus, qazax, öz­bək, tacik, kumuk və s. dillərdə yayımlanıb.

1989-1995-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində təhsil alıb. 1990-cı il­dən Cəbrayıl rayonunun Dağtumas kənd orta məktəbində, 1993-2004-cü illərdə isə Saatlı rayonunun Azadkənd kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işləyib.

1992-1993-cü illərdə Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü uğrunda gedən qan­lı döyüş­lərdə fədakarcasına iştirak etmişdir. Məğlubiyyət acısı ilə barışmaq istəmə­diyindən son anadək mübarizə aparmış, bir neçə dəfə mühasirə vəziyyətinə düş­müşdür. 1993-cü ilin avqustunda Cəbrayılın işğalı zamanı hiyləgər düşmənlərə əsir düşmüşdür. Lakin döyüşçü fəndgirliyi sayə­sində düş­mən­ləri aldadaraq əsirlik əza­bından qurtula bilmişdir.

2004-cü ildən AMEA Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsində çalışır. Bu­rada əvvəlcə elmi işçi, sonra böyük elmi işçi vəzifələrində çalışıb. 10 noyabr 2006-cı ildə “Azərbaycan məişət nağıllarında şah obrazı” mövzusunda dissertasiya mü­dafiə edib filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. “Azərbaycan məişət na­ğıllarında şah obrazı” və “Sədnik Paşa Pirsultanlı poezi­yasına bir baxış” adlı ki­tabların müəllifidir.

Cəbrayıl rayon İcra Hakimiyyətinin orqanı olan “Xudafərin” qəzetinin baş redaktorudur. Şeirləri “Ulduz” jurnalında, almanaxlarda və bir sıra mətbu orqan­larda çap olunur.

Hazırda Mifologiya şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.