AŞIQ YARADICILIĞI ŞÖBƏSİ - Əsmər Şakir qızı Əliyeva

Əsmər Şakir qızı Əliyeva
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon: (+994 55) 895-77-25