DƏDƏ QORQUD ŞÖBƏSİ - Xuraman Daşdəmir qızı Kərimova

Xuraman Daşdəmir qızı Kərimova
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21/114
Telefon: (+994 50) 430-59-51
E-poçt: kerimova.xuraman @rambler.ru