DƏDƏ QORQUD ŞÖBƏSİ - Xalidə Şaiq qızı Məmmədova

Xalidə Şaiq qızı Məmmədova
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21/114
Telefon: (+994 50) 515-33-78

1978-ci il yanvarın 13-də Quba rayonunda anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Sum­qayıt şəhəri 31 saylı məktəbin birinci sinfinə gedib. 1994-cü ildə Sumqayıt şəhəri 28 saylı orta məktəbi bitirib Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakül­təsinə daxil olub.

1998-ci ildə təhsilin bakalavr pilləsini başa vuraraq BDU-nun jur­na­listika fakültəsinin magistratura pilləsinə qəbul olunub.

2000-ci ildə təhsilinin magistr pilləsini bitirib Radio-televiziya jurnalisti ixtisasına yiyələnib.

2003-cü ildən AMEA Folklor İnstitutunda çalışır.

2017-ci ildə AMEA Folklor İnstitutu­nun dokto­ran­turasına qəbul olunub, 2020-ci ildə oranı bitirmişdir.

2022-ci il  fevralın  16-da “Azərbaycan folklorunda möcüzəli doğuluş motivi” adlı dissertasiya mü­da­fiə etmiş, 2023-cü il iyunun 16-da filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərə­cəsinə layiq görül­müşdür. 

Hal-hazırda AMEA Folklor İnstitutunun Dədə Qorqud şöbə­sində aparıcı elmi vəzifəsində çalışır.