QƏRBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Nigar Eldar qızı Həsənova

Nigar Eldar qızı Həsənova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 351-49-44


fil.ü.f.d., dosent aparıcı elmi işçi

26 yanvar 1980-ci ildə Yevlax şəhərində anadan olub.

1996-cı ildə Yevlax şəhəri, 8 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmiş, həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 2000-ci ildə həmin fakültənin bakalavr pilləsini, 2002-ci ildə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2003-2006-cı illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyanı aspirantı olmuşdur. 2010-cu ildə “Azərbaycan dilinin Yevlax şivələrinin leksikası” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

22.02.2007-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda "Dədə Qorqud" şöbəsində kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 2016-cı ildən aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir.

30-a qədər elmi məqalənin müəllifi, bir neçə kitabın elmi redaktorudur. “Yevlax şivələrinin leksiksı (folklor materialları əsasında)” adlı monoqrafiyanın müəllifidir.

20 ilə yaxındır, pedoqoji fəaliyyət göstərir.

Ailəlidir, 2 övladı var.