FOLKLOR NƏZƏRİYYƏSİ ŞÖBƏSİ - Sərxan Abbas oğlu Xavəri

Sərxan Abbas oğlu Xavəri
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21
Telefon: (+994 70) 345-63-79
E-poçt: