TÜRK XALQLARI FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov

Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21/111
Telefon: (+994 51) 893-00-26

Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov 1958-ci ildə Naxçıvan MR-in Şərur rayo­nunun Qarabağlar kəndində anadan olmuşdur.

1966-1975-ci illərdə Qarabağlar kənd orta məktəbində oxumuşdur.

1975-1979-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tarix-ədəbiyyat fakültəsində ali təhsil almışdır.

1979-1982-ci illərdə Qarabağlar kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir.

1982-1987-ci illərdə Azərbay­can SSR EA-nın Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasında oxumuş­dur.

1992-ci ildə “Azərbay­can sehrli nağıllarında qəhrəman: səciyyəsi və mənşəyi” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Hazırda Folklor İnstitutunda Türk xalqları folkloru şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.