DƏDƏ QORQUD ŞÖBƏSİ - Nailə Fərhad qızı Mirzəyeva

Nailə Fərhad qızı Mirzəyeva
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21/114
Telefon: (+994 50) 538-09-78