TƏCHİZAT VƏ XİDMƏT ŞÖBƏSİ - Rahib Asim oğlu Novruzov

Rahib Asim oğlu Novruzov
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21/104
Telefon:
E-poçt: