TƏCHİZAT VƏ XİDMƏT ŞÖBƏSİ - Gülxar Alşan qızı Zeynalova

Gülxar Alşan qızı Zeynalova
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon:
E-poçt: