TƏCHİZAT VƏ XİDMƏT ŞÖBƏSİ - Aytən Gülbala qızı Məmmədova

Aytən Gülbala qızı Məmmədova
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21/104
Telefon:
E-poçt: