TƏCHİZAT VƏ XİDMƏT ŞÖBƏSİ - Cabir Yahya oğlu Məmmədov

Cabir Yahya oğlu Məmmədov
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21/104
Telefon: (+994 50) 480-75-40
E-poçt: