SƏNƏDLƏRLƏ İŞ ŞÖBƏSİ - Samirə Yaşar qızı Şıxalıyeva

Samirə Yaşar qızı Şıxalıyeva
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 51) 334-93-29