AŞIQ YARADICILIĞI ŞÖBƏSİ - Kəmalə Aydın qızı Rzayeva

Kəmalə Aydın qızı Rzayeva
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon: (+994 50) 346-85-52
E-poçt: