QƏRBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Ləman Ramazan qızı Abdulxalıqova

Ləman Ramazan qızı Abdulxalıqova
İş telefonu /faks: (+994 12) 492-92-48
Telefon: