BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ - İbrahim Ehtibar oğlu Babayev

İbrahim Ehtibar oğlu Babayev
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon: (+994 50) 631-70-03