AZSAYLI XALQLARIN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Seyfəl Həsən oğlu Həsənov

Seyfəl Həsən oğlu Həsənov
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon:
E-poçt:

1955-ci il mayın 16-da Qusar rayonunda anadan olmuşdur. 1972-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1978-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Peda­qo­ji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olmuş, 1983-cü ildə həmin ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Filologiya elmləri namizədi, dosentdir. Əvvəllər Rus ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi, baş müəllimi, dosenti olmuş, Tərcümə şöbəsinin müdiri vəzifəsini tut­muşdur. 2000-2004-cü illərdə yeni yaradılmış Regionşünaslıq və Tərcümə fakül­təsinin, 2004-2013-cü illərdə Tərcümə fakültəsinin dekanı olmuşdur. 2002-2005-ci illərdə Moskva Dövlət Bexnəlxalq Münasibətlər İnstitutu (Universiteti) nəzdində fəaliyyət göstərən Regionşünaslıq ixtisası üzrə Rusiya Ali məktəbləri Tədris-metodiki Şurasında Bakı Slavyan Universitetinin təmsilçisi olmuşdur.

2013-cü ildə elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsinə təyin olunmuş­dur. Tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrasının dosentidir.

AMEA Folklor İnstitutunun Azsaylı xalqların folkloru şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.