QƏRBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Aysel Ramazan qızı Həsənova

Aysel Ramazan qızı Həsənova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 70) 674-73-51