Zəfər Fərhad oğlu Fərhadov
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 504-83-41