Aynur Elman qızı Cəlilova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 966-09-97

22 may 1976-cı ildə Naxçıvan MR-in Naxçıvan şəhərində doğulmuşdur. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin bakalavr pillə­sini, 1999-cu ildə həmin universitetin Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə magistraturasını bitirmişdir. 2007-ci ildə “Bayrək Quşçuoğlu şeirlərinin ideya-məzmun və bədii xü­su­siyyətləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib filologiya üzrə fəlsəfə dok­toru elmi dərəcəsi almışdır. 1998-2008-ci illərdə Naxçıvan Regional Elm Mərkə­zin­də (son­ra­dan AMEA Naxçıvan Bölməsi) kiçik elmi işçi və elmi işçi vəzifə­lə­rin­də çalışmışdır. 2015-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunda elmi işçi olaraq çalışır. Hazırda Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsində aparıcı elmi işçi və­zi­fəsini icra edir. Beynəlxalq və yerli simpoziumlarda iştirak edir. 2 əsər və 40-a ya­xın məqalənin müəllifidir.