MÜASİR FOLKLOR ŞÖBƏSİ - Nigar Hümmət qızı Abdullayeva

Nigar Hümmət qızı Abdullayeva
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 777-98-00

•  1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

•  1998-2009 – cu illərdə Bakı şəhəri, Xətai rayonu 257 saylı orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirmişdir.

•  2012-2013 – cü illərdə AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris – İnnovasiya Mərkəzində “Windows, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel” proqramları üzrə xüsusi kursu əla qiymətlərlə bitirmişdir.

•  2017-2020-ci il Bakı Biznes Kooperasiya Kollecinin “Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili” ixtisasını fərqlənmə ilə bitirmişdir.

•  2020-2025-ci illər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

•  “Maral” əfsanəsi uşaqların ifasında. Bakı, “Kaspi” qəzeti, 31 may 2017.

•  Həyat sevgisi məktəb səhnəsində. Bakı, “Haqqın sədası” qəzeti, 23 iyun 2017.

•  Laçın məktəbində şairlərlə möhtəşəm görüş. Bakı, “Təzadlar” qəzeti, 04 iyul 2017

•  “Manqurt” tamaşaya qoyuldu. Bakı, “Hakimiyyət və gələcək” qəzeti, 08-16 iyul 2017

•  Sağlam ruh sağlam bədən yaradır. Kamran Əliyev – 65. Bak ı, “ Z ə rdabi LTD ” MMC , 2018, s . 155-156.

•  Gizli dünyadan “ Qı rxıncı otağ” a . Bak ı, “Kredo q əzeti , 25 sentyabr 2019.

•  Cəlilabadda “3 qəbir” ziyarətgahı. Bakı, “Kredo” qəzeti, № 09 (989). 21 fevral 2020, s.15

•  Dövlətimizin verdiyi bütün qərarlar sağlamlığımızın qorunmasına yönəlib. – AZƏRTAC, 3 aprel 2020

•  “Nar – insanlara əbədiyyət bəxş edən simvol kimi”. Bakı “Kredo” qəzeti, 18 iyun 2020. s.7

•  Azerbaycanda Belediye Seçimleri. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu. 22-24 ekim 2020, Türkiye, Mersin Üniversitesi. s. 371-378

•  Nar – insanlara əəbədiyyət bəxs edən simvol kimi . “ Azərbaycan narınn multidissiplinar funksiyası” mövzusunda Beyn ə lxalq Elmi Konfrans. Bakı, “Elm və təhsil” 2020, s.75-83

•  Hərəmiz bir əsgərik. Folklor İnstitutu. II Qarabağ müharibəsi. Vətən müharibəsinə dəstək, 11 noyabr 2020 http://folklor.az/842.htm

•  “Azərbaycanın inkişafı Dünya Bankının “Doing Business” illik hesabatlarında”. Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti. 21 dekabr 2020 http://yasamal-ih.gov.az/news/868.html

•  Azərbaycanın mədəniyyət sərvəti – Şuşa. “İki sahil” qəzeti, 29 yanvar 2021

•  Hər kəs ömründə yalnız bir əsər yazır. Kamran Əliyev: tanınmış ədəbiyyatşünas, unudulmaz insan Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 05 mart 2021. Çapdadır

•  Mənim Ailəm – Doğma Azərbaycan. Beynəlxalq Ailə gününə həsr olun­muş­dur. Liderim.az saytı, 15 may 2021.

•  Şuşa və şuşalılar. Qarabağ beynəlxalq humanitar və ictimai elmlərdə: sosial araşdırmalar Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan (Qarabağ, 17-19 iyun, 2021). S. 255-260

•  Poetik düşüncələri ilə dünyanı fəth edən dahi. Nizami və Nəvai irsinin mif və folklor qaynaqları Beynəlxal elmi konfransın materialları. Bakı, Elm və təhsil, 21-22 iyun 2021. S. 331-341

•  Hünəri ilə ad alanlar. “Azərbaycan” qəzeti, 06 yanvar 2022. S. 7

 

TƏRTİB İŞİ

•  Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid (Əsərləri 10 cilddə, V cild). Bakı. Elm və təhsil, 2018, 556 s. Tərtibçilərdən biri

•  Rəylər, müsahibələr (Əsərləri 10 cilddə, IX cild). Bakı. Elm və təhsil, 2019, 676 s. Tərtibçilərdən biri