Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradılmasının  100 illiyinə həsr olunmuş  “Folklorşünaslığın yeni tarixi və aktual problemləri” mövzusunda  respublika elmi konfransı keçiriləcək

Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Folklorşünaslığın yeni tarixi və aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcək

01 Noyabr 2023, 12:40 / Elanlar

AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU 

Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş FOLKLORŞÜNASLIĞIN YENİ TARİXİ VƏ AKTUAL PROBLEMLƏRİ mövzusunda Respublika Elmi Konfransı 

Bakı şəhəri, 3 noyabr 2023-cü il

Giriş sözü:

Akademik Muxtar  İmanov – AMEA Folklor İnstitutunun baş direktoru

Məruzələr:

1. Fil.ü.f.d., dos. Rza Xəlilov – AMEA Folklor İnstitutunun Klassik folklor şöbəsinin müdiri

Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində folklor məsələləri

2. Fil.ü.f.d., dos. Afaq Ramazanova – AMEA Folklor İnstitutunun icraçı direktoru

Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti və azsaylı xalqlar

3. Akifə Xəlilova – AMEA Folklor İnstitutunun Mərasim folkloru şöbəsinin böyük elmi işçisi

Aleksandr Baqri və Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti

 

Konfrans 3 noyabr 2023-cü il tarixində saat 10:00-da AMEA Folklor İnstitutunda keçiriləcəkdir. Maraqlananlar iştirak edə bilərlər.

Ünvan: AZ 1000, Bakı, İçərişəhər, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31