TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN 100 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ “II ULUSLARARASI TÜRKİYAT KONGRESİ” Türk Dünyasının Ortaq Mirası (29-31 oktyabr 2023-cü il, Türkiyə, Çankırı)

TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN 100 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ “II ULUSLARARASI TÜRKİYAT KONGRESİ” Türk Dünyasının Ortaq Mirası (29-31 oktyabr 2023-cü il, Türkiyə, Çankırı)

25 May 2023, 10:29 / Mühüm hadisələr