AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının  14 oktyabr 2022-ci il tarixli iclası keçiriləcək.

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının 14 oktyabr 2022-ci il tarixli iclası keçiriləcək.

12 Sentyabr 2022, 02:44 / Elanlar
AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının 14 oktyabr 2022-ci il tarixli (prot.№19) iclasının 
 
GÜNDƏLİYİ

 

Fil.ü.f.d., dos. Oruc Söhrab oğlu Əliyevin “Azərbaycan nağıllarının poetikası” mövzusunda filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Müdafiə iclası
Время: 14 окт. 2022 02:00 PM Баку

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81647031741?pwd=OGl0ZGthQkZiVDRIdEpzbldYNVpHQT09

Идентификатор конференции: 816 4703 1741
Код доступа: 12345

AVTOREFERATLAR

Oruc Söhrab oğlu Əliyev