Kamilə Bahaddin qızı Əliyevanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Kamilə Bahaddin qızı Əliyevanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

07 İyun 2022, 02:23 / Elanlar

10 iyun 2022-ci ildə AMEA Folklor İnstitutu nəzdində ED 1.27 - Dissertasiya Şurasının iclasında Kamilə Bahaddin qızı Əliyevanın "Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixində sosialist realizminə elmi baxışlar" mövzusunda 5720.01 – “Azərbaycan ədəbiyyatı ” ixtisasında filologiya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Тема: MÜDAFİƏ İCLASI Время: 10 июн. 2022 10:00 AM Баку

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82700407583?pwd=HOTG6DD2JfIgvXveNxXXjJU465p9D8.1

Идентификатор конференции: 827 0040 7583

Код доступа: 2022

Kamilə Bahaddin qızı Əliyeva (Az) (En)