Yeni nəşr: “Türk folklorşünaslığı tarixində İqnats Kunoş adı”

Yeni nəşr: “Türk folklorşünaslığı tarixində İqnats Kunoş adı”

22 Aprel 2024, 15:26 / Nəşrlər

AMEA Folklor İnstitutunun Türk xalqları folkloru şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qumru Şəhriyarın “Türk folklorşünaslığı tarixində İqnats Kunoş adı” kitabı çapdan çıxıb.

Kitabda bütün ömrünü türk folklorunun toplanmasına, unudulmuş şivə və dialektlərinin öyrənilməsinə həsr etmiş macar türkoloqu İqnats Kunoşun həyat və yaradıcılığı, eləcə də alimin tədqiqat əsərləri və topladığı folklor örnəkləri yer alıb. Qeyd edək ki, istər müharibələr ucbatından, istərsə də təbii fəlakətlərdən dolayı xəritədən silinmiş bəzi bölgələrin adət-ənənələri, toponimləri, xalq yaradıcılığı nümunələri məhz İ.Kunoşun əvəzsiz xidmətləri sayəsində bu günə qədər gəlib çatmışdır.

220 səhifəlik kitab “Sabah” nəşriyyatında işıq üzü görüb. Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Əfzələddin Əsgərdir.