Şəlalə Məhyəddin qızı Quliyevanın elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Şəlalə Məhyəddin qızı Quliyevanın elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

22 İyun 2021, 01:46 / Elanlar

25 iyun 2021-ci il tarixində saat 12.00 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Şəlalə Məhyəddin qızı Quliyevanın 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisasında “XX ƏSR ŞİMALİ AZƏRBAYCAN NƏSRİ VƏ MÜHACİR CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA BÖLÜNMÜŞ VƏTƏN VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ BÜTÖVLÜK İDEYASI” mövzusunda elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.