Qarabağım - ana yurdum uludur

Qarabağım - ana yurdum uludur

Nizami MURADOĞLU

 

Ətəyində armud, badam, dağdağan,
Səhər-səhər açılanda dağda dan.
Nərəsindən qaya ürkən, dağ doğan
İgidlərin qüvvətidir bu qüvvət.

Beşiyində Nigarının dərdi var,
Layla çalar, dərd ağlayar dər-divar.
İndi bizə Qarabağdır namus-ar,
Qeyrət, şərəf söhbətidir bu söhbət.

Bu gen dünya Koroğluya dardısa,
Mübarizlər-ölümsüzlər vardısa.
Üstümüzə yağan yağış, qardısa,
Zərrə nurun xiffətidir bu xiffət.

Dur ayağa, Vətən oğlu, bərk dayan,
Ya sən yandır, ya oduna bərkdə yan.
Baxılırmı papağa yan, börkə yan?-
Babaların qeyrətidir bu qeyrət.

Getdiyimiz bu yol Haqqın yoludur,
Nankor olan məxluqlar var unudur.
Qarabağım - ana yurdum uludur,
Dünyanın ər millətidir bu millət.

 

Ərənlər, irəli, ərlər, irəli!

Şərəfli ordumuz, şanlı ordumuz,
Zəfərlər gözləyir sizdən yurdumuz.
Aldıqca kəndləri, yüksəklikləri,
Ərənlər, irəli, ərlər, irəli!

Vurun düşmənləri olsun dərbədər,
İşğaldan qurtarsın Laçın, Kəlbəcər.
Siz xilas etdikcə yerləri bir-bir,
Biz quraq, yaradaq evləri bir-bir.

Yolumuz müqəddəs Qurandan keçir,
Türk yurdu Qarabağ, Turandan keçir.
Azad olunduqca torpaqlarımız,
Şuşada ucalar bayraqlarımız

Qarabağ Vətəndir, müqəddəs məkan,
Ayrılarmı candan can, Azərbaycan!