MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİ

Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Azərbaycan xalq mərasimlərinin, oyun və tamaşaların qeydə  alınması, onların genezisi, struktur və tipologiyasının tədqiqi; folklor və etnoqrafiyanın diffuz sahələri kimi mənəvi institutlar və dəyərlərin, xalq bilgilərinin, inancların, folklordakı arxaik ritual elementlərin, ənənəvi bayramların, adət-ənənələrin, folklorda davranış, əxlaq və digər etnik-milli xüsusiyyətlərin, ailə və dövlətçilik məsələlərinin, milli geyim, yemək mədəniyyəti və s. folklor aspektlərinin tədqiqi.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Xəlilov Ağaverdi Sərxan oğlu
Şöbə müdiri
Xəlilov Ağaverdi Sərxan oğlu

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 354-38-49

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sayılov Qalib Əmirağa oğlu
Aparıcı elmi işçi
Sayılov Qalib Əmirağa oğlu

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 301-11-27

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Həkimova Nübar Mürsəl qızı
Baş elmi işçi
Həkimova Nübar Mürsəl qızı

Baş elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 561-52-52

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
İbrahim Vəfa Muradxan qızı
Aparıcı elmi işçi
İbrahim Vəfa Muradxan qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 365-82-80, (+994 50) 493-44-75

E-poçt:

vefa-ibrahim @mail.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
İslamzadə Atif İslam oğlu
Aparıcı elmi işçi
İslamzadə Atif İslam oğlu

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55,70) 234-93-85

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əhmədli Atəş Şövkət oğlu
Aparıcı elmi işçi
Əhmədli Atəş Şövkət oğlu

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 628-07-78

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Xəlilova Akifə Əflatun qızı
Böyük elmi işçi
Xəlilova Akifə Əflatun qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 70) 648-54-20

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əlizadə Sürəyya Salamat qızı
Böyük elmi işçi
Əlizadə Sürəyya Salamat qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 702-02-14

E-poçt:

sureyya_ms @mail.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Hüseynli Şəhla Akif qızı
Aparıcı elmi işçi
Hüseynli Şəhla Akif qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 521- 63-33

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Xəlilova Mətanət Sabir qızı
Böyük elmi işçi
Xəlilova Mətanət Sabir qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 499-00-44

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Məmmədova Xəzangül Əli qızı
Böyük elmi işçi
Məmmədova Xəzangül Əli qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 519-27-17

E-poçt:

tahiroruclu @gmail.com

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Oruczadə Günay Tahir qızı
Elmi işçi
Oruczadə Günay Tahir qızı

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 51) 820-02-92

E-poçt:

gunay_oruczade @ mail.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mirzəyeva Qumral Nizami qızı
Böyük laborant
Mirzəyeva Qumral Nizami qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55) 742-27-44

ƏTRAFLI MƏLUMAT