MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİ

Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Azərbaycan xalq mərasimlərinin, oyun və tamaşaların qeydə  alınması, onların genezisi, struktur və tipologiyasının tədqiqi; folklor və etnoqrafiyanın diffuz sahələri kimi mənəvi institutlar və dəyərlərin, xalq bilgilərinin, inancların, folklordakı arxaik ritual elementlərin, ənənəvi bayramların, adət-ənənələrin, folklorda davranış, əxlaq və digər etnik-milli xüsusiyyətlərin, ailə və dövlətçilik məsələlərinin, milli geyim, yemək mədəniyyəti və s. folklor aspektlərinin tədqiqi.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Ağaverdi Sərxan oğlu Xəlilov
Şöbə müdiri
Ağaverdi Sərxan oğlu Xəlilov

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 354-38-49

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nübar Mürsəl qızı Həkimova
Baş elmi işçi
Nübar Mürsəl qızı Həkimova

Baş elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 561-52-52

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Atəş Şövkət oğlu Əhmədli
Aparıcı elmi işçi
Atəş Şövkət oğlu Əhmədli

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 628-07-78

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Atif İslam oğlu İslamzadə
Aparıcı elmi işçi
Atif İslam oğlu İslamzadə

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55,70) 234-93-85

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qalib Əmirağa oğlu Sayılov
Aparıcı elmi işçi
Qalib Əmirağa oğlu Sayılov

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 301-11-27

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Şəhla Akif qızı Hüseynli
Aparıcı elmi işçi
Şəhla Akif qızı Hüseynli

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 521- 63-33

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Vəfa Muradxan qızı İbrahim
Aparıcı elmi işçi
Vəfa Muradxan qızı İbrahim

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 365-82-80, (+994 50) 493-44-75

E-poçt:

vefa-ibrahim @mail.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Xəzəngül Əli qızı Məmmədova
Böyük elmi işçi
Xəzəngül Əli qızı Məmmədova

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 519-27-17

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Akifə Əflatun qızı Xəlilova
Böyük elmi işçi
Akifə Əflatun qızı Xəlilova

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 70) 648-54-20

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mətanət Sabir qızı Xəlilova
Elmi işçi
Mətanət Sabir qızı Xəlilova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 499-00-44

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Günay Tahir qızı Oruczadə
Elmi işçi
Günay Tahir qızı Oruczadə

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 51) 820-02-92

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qumral Nizami qızı Mirzəyeva
Kiçik elmi işçi
Qumral Nizami qızı Mirzəyeva

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55) 742-27-44

ƏTRAFLI MƏLUMAT