CƏNUBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORU ŞÖBƏSİ

Cənubi Azərbaycan folkloru örnəklərinin tədqiqi, onların məzmun, tutum və ideya baxımından araşdırıb sistemləşdirilməsi, Cənubi Azərbaycan folkloru toplularının transliterasiyası, canlı danışıq dilinin, milli koloritin qorunub saxlanılması, nəzəri problemlərinin araşdırılması.

Əsas elmi nəticələri

1. Güney Azərbaycan folkloru, I kitab, Toplama və tərtibat: Məmmədəli Qövsi Fərzanə, f.üz.f.d., Sönməz Abbaslı, Elmi redaktoru: f.üz.e.d., prof.İsrafil Abbaslı, Bakı, 2013.
2. Güney Azərbaycan folkloru, II kitab, Toplama: Bəhruz Həqqi, Məmmədəli Qövsi Fərzanə, tərtibçi: f.üz.f.d., Sönməz Abbaslı, Elmi redaktorları: f.üz.f.d., Rza Xəlilov, Aydın Mustafayev. Bakı, 2014.
3. Güney Azərbaycan folkloru, III kitab, Elmi redaktoru: f.ü.f. d., Mətanət Abbasova. Bakı, 2014.
4. Güney Azərbaycan folkloru, IV kitab, Toplama və tərtibat: Dr. Hüseyn Şərqidərəcək, f.ü.f. d.Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: f.üz.f.d Qədim Qubadov. Bakı, 2015.
5. Güney Azərbaycan folkloru, V kitab, Toplama və tərtibat: Dr. Hüseyn Şərqidərəcək, f.ü.f. d.Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: f.üz.f.d Aydın Mustafayev. Bakı, 2015.
6. Güney Azərbaycan folkloru, VI kitab, Toplama və tərtibat: Böyükbəy Ələkbəroğlu, f.ü.f. d.Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: Soltan İmaməliyevhttps://folklor.az Bakı, 2017.
7. Güney Azərbaycan folkloru, VII kitab, Toplama Nabi Kobortarian Azeroğlu. Tərtibat: Böyükbəy Ələkbəroğlu, f.ü.f.d. Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: Aydın Mustafayevhttps://folklor.az Bakı, 2018.
8. Güney Azərbaycan folkloru, VIII kitab, Tərtib edən: f.ü.f.d. Mətanət Abbasova. Mətnləri transliterasiya edənlıər: Qiymət Məhərrəmli, Səbuhi Bədəlov. Redaktoru: Lalə Bədirova. Bakı, 2019.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Mətanət Maşallah qızı Abbasova
Şöbə müdiri
Mətanət Maşallah qızı Abbasova

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48 /109

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qiymət Məmmədiyyə qızı Məhərrəmli
Aparıcı elmi işçi
Qiymət Məmmədiyyə qızı Məhərrəmli

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 345-60-93, (+994 55) 781-61-72

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səbuhi Ağasən oğlu Bədəlov
Böyük elmi işçi
Səbuhi Ağasən oğlu Bədəlov

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55,77) 331-30-20

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sürəyya Salamat qızı Əlizadə
Böyük elmi işçi
Sürəyya Salamat qızı Əlizadə

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Lalə Murtuzəli qızı Bədirova
Böyük elmi işçi
Lalə Murtuzəli qızı Bədirova

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 667-03-67

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səadət Mehman qızı İbrahimli
Elmi işçi
Səadət Mehman qızı İbrahimli

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
İlahə İslam qızı Qurbanova
Elmi işçi
İlahə İslam qızı Qurbanova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Gülmira Əli qızı Mehdiyeva
Elektronçu
Gülmira Əli qızı Mehdiyeva

Elektronçu

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səkinə Abdulrəzaq qızı Abbasova
Böyük laborant
Səkinə Abdulrəzaq qızı Abbasova

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Lalə Eldar qızı İlyasova
Böyük laborant
Lalə Eldar qızı İlyasova

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 270-99-75, (+994 55) 505-40-76

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Leyla Elxan qızı Aşırova
Böyük laborant
Leyla Elxan qızı Aşırova

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

Ası[email protected]

ƏTRAFLI MƏLUMAT