CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ŞÖBƏSİ

Cənubi Azərbaycan folkloru örnəklərinin tədqiqi, onların məzmun, tutum və ideya baxımından araşdırıb sistemləşdirilməsi, Cənubi Azərbaycan folkloru toplularının transliterasiyası, canlı danışıq dilinin, milli koloritin qorunub saxlanılması, nəzəri problemlərinin araşdırılması.

Əsas elmi nəticələri

1. Güney Azərbaycan folkloru, I kitab, Toplama və tərtibat: Məmmədəli Qövsi Fərzanə, f.üz.f.d., Sönməz Abbaslı, Elmi redaktoru: f.üz.e.d., prof.İsrafil Abbaslı, Bakı, 2013.
2. Güney Azərbaycan folkloru, II kitab, Toplama: Bəhruz Həqqi, Məmmədəli Qövsi Fərzanə, tərtibçi: f.üz.f.d., Sönməz Abbaslı, Elmi redaktorları: f.üz.f.d., Rza Xəlilov, Aydın Mustafayev. Bakı, 2014.
3. Güney Azərbaycan folkloru, III kitab, Elmi redaktoru: f.ü.f. d., Mətanət Abbasova. Bakı, 2014.
4. Güney Azərbaycan folkloru, IV kitab, Toplama və tərtibat: Dr. Hüseyn Şərqidərəcək, f.ü.f. d.Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: f.üz.f.d Qədim Qubadov. Bakı, 2015.
5. Güney Azərbaycan folkloru, V kitab, Toplama və tərtibat: Dr. Hüseyn Şərqidərəcək, f.ü.f. d.Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: f.üz.f.d Aydın Mustafayev. Bakı, 2015.
6. Güney Azərbaycan folkloru, VI kitab, Toplama və tərtibat: Böyükbəy Ələkbəroğlu, f.ü.f. d.Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: Soltan İmaməliyevhttps://folklor.az Bakı, 2017.
7. Güney Azərbaycan folkloru, VII kitab, Toplama Nabi Kobortarian Azeroğlu. Tərtibat: Böyükbəy Ələkbəroğlu, f.ü.f.d. Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: Aydın Mustafayevhttps://folklor.az Bakı, 2018.
8. Güney Azərbaycan folkloru, VIII kitab, Tərtib edən: f.ü.f.d. Mətanət Abbasova. Mətnləri transliterasiya edənlıər: Qiymət Məhərrəmli, Səbuhi Bədəlov. Redaktoru: Lalə Bədirova. Bakı, 2019.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Abbasova Mətanət Maşallah qızı
Şöbə müdiri
Abbasova Mətanət Maşallah qızı

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48 /109

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Məhərrəmli Qiymət Məmmədiyə qızı
Aparıcı elmi işçi
Məhərrəmli Qiymət Məmmədiyə qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 345-60-93, (+994 55) 781-61-72

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Süleymanov Nazim Ziyəddin oğlu
Elmi işçi
Süleymanov Nazim Ziyəddin oğlu

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 347-79-59

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Bədəlov Səbuhi Ağasən oğlu
Elmi işçi
Bədəlov Səbuhi Ağasən oğlu

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55,77) 331-30-20

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Şabanova Lalə Murtuzəli qızı
Elmi işçi
Şabanova Lalə Murtuzəli qızı

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 667-03-67

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qurbanova İlahə İslam qızı
Elmi işçi
Qurbanova İlahə İslam qızı

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əliyeva Səadət Mehman qızı
Elektronçu
Əliyeva Səadət Mehman qızı

Elektronçu

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55) 544-58-94

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mehdiyeva Gülmira Əli qızı
Böyük laborant
Mehdiyeva Gülmira Əli qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Abbasova Səkinə Abdulrezaq qızı
Baş laborant
Abbasova Səkinə Abdulrezaq qızı

Baş laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT