AŞIQ YARADICILIĞI ŞÖBƏSİ

Aşıq yaradıcılığı şöbəsində Azərbaycan aşıq yaradıcılığı araşdırılır, nümunələri toplanılır, sistemləşdirilir və nəşrə hazırlanır. Aşıq sənətinin poetik xüsusiyyətlərinin, ideya-məzmun məsələlərinin tədqiqi, ayrı-ayrı aşıqların bədii irsinin toplanması və nəşri, onlar haqqında monoqrafik tədqiqatlar aparılması, «Azərbaycan aşıqları» çoxcildliyinin tərtib və nəşr edilməsi də bu şöbənin əsas vəzifələrindəndir.

Aşıq yaradıcılığı şöbəsi Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun tərkibində fəaliyyət göstərən Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzində 2001-ci ildə yaradılmışdır. 2003-cü ildən müstəqil Folklor Institutunun şöbələrindən biri kimi fəaliyyət göstərir. Söbə Azərbaycan folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri istiqamətində folklorumuzun tarixi və nəzəri problemləri ilə məşğuldur.

Tacir Qurbanovun «Ağbaba folkloru» (H.Ismayılovla birgə) Aşıq Nəsib (tər.edən f.e.d. H.Ismayılov, T.Qurbanov) Bakı, Səda, 2004, Ağbabalı Isgəndərin «Serlər»i, Elxan Məmmədlinin tərtibində Borçalı Sair Nəbinin «Eləsi var» (2003) kitabları qısa müddətdə ərsəyə gətirdiyi elmi nəşrlərdəndir (2004).
Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin müdiri filologiya elmləri namizədi Elxan Məmmədlidir. Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədli 1 yanvar 1946-cı ildə Borçalı mahalının Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə fəhləlikdən başlayan Elxan Məmmədli bir müddət pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduqdan sonra, Pedaqoji Elmlər İnstitutunda elmi işçi (1976-1979) işləmiş və 1979-cu ildən etibarən müsabiqə yolu ilə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Folklor şöbəsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1994-cü ilə kimi Ədəbiyyat İnstitutunun Folklor şöbəsində çalışan E.Məmmədli böyük elmi işçi kimi həmin ildən Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzinə köçürülmüşdür. O, 1 monoqrafiya, 10-dan çox toplama-tərtib kitabını nəşr etdirmiş, 30-dan çox kitabın redaktoru, rəyçisi olmuşdur. 1998-ci ildə «Azərbaycan aşıq yaradıcılığında təcnis» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Söbədə 21 nəfər elmi əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 1 nəfəri AMEA-nın həqiqi üzvü, 1 nəfəri elmlər doktoru, professor, 5 nəfəri elmlər namizədi, qalanları isə laborant, kiçik elmi işçi və böyük elmi işçilərdir.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Məmmədli Elxan Hüseynqulu oğlu
Şöbə müdiri
Məmmədli Elxan Hüseynqulu oğlu

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 328-49-15

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
İsmayılov Hüseyn Ələsgər oğlu
Baş elmi işçi
İsmayılov Hüseyn Ələsgər oğlu

Baş elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 339-52-52, (+994 55) 272-40-40

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qurbanov Tacir Şaban oğlu
Aparıcı elmi işçi
Qurbanov Tacir Şaban oğlu

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 673-77-45

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Paşayeva Sahibə Sədnik qızı
Böyük elmi işçi
Paşayeva Sahibə Sədnik qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 740-99-80

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Bənövşə Rzayeva
Böyük elmi işçi
Bənövşə Rzayeva

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Abıyev Vüsal Mirabı oğlu
Elmi işçi
Abıyev Vüsal Mirabı oğlu

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 374-37-10

E-poçt:

v.abiyev @mail.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əliyeva Əsmər Şakir qızı
Kiçik elmi işçi
Əliyeva Əsmər Şakir qızı

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 895-77-25

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
İsmayılova Kəmalə Fikrət qızı
Elmi işçi
İsmayılova Kəmalə Fikrət qızı

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Bədəlova Validə Ağasən qızı
Elektronçu
Bədəlova Validə Ağasən qızı

Elektronçu

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT