AŞIQ YARADICILIĞI ŞÖBƏSİ

Aşıq yaradıcılığı şöbəsində Azərbaycan aşıq yaradıcılığı araşdırılır, nü­munələri toplanılır, sistemləşdirilir və nəşrə hazırlanır. Aşıq sənətinin poetik xüsusiyyətlərinin, ideya-məzmun məsələlərinin tədqiqi, ayrı-ayrı aşıqların bədii irsinin toplanması və nəşri, onlar haqqında monoqrafik tədqi­qatlar aparılması, “Azərbaycan aşıqları” çoxcildliyinin tərtib və nəşr edilməsi də bu şöbənin əsas vəzifələrindəndir.

Aşıq yaradıcılığı şöbəsi Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun tərkibində fəaliyyət göstərən Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzində 2001-ci ildə yaradıl­mış­dır. 2003-cü ildən Folklor İnstitutunun müstəqil şöbələrindən biri kimi fəaliy­yət göstərir. Şöbə Azərbaycan folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri istiqa­mətində xalq yaradıcılığının tarixi və nəzəri problemləri ilə məşğuldur.

Şöbənin əməkdaşı Tacir Qurbanovun “Ağbaba folkloru” (H.İsmayılovla birgə), “Aşıq Nə­sib” (tərtib edən: f.e.d. H.İsmayılov, T.Qurbanov. Bakı: Sə­da, 2004), Ağ­babalı İsgəndərin “Şeirlər”i, Elxan Məmmədlinin tərtib etdiyi Bor­çalı Şair Nəbinin “Eləsi var” (2003) kitabları şöbənin qısa müddətdə ərsə­yə gətirdiyi elmi nəşrlərdəndir.

Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin müdiri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Əmək­dar mədəniyyət işçisi Elxan Məmmədlidir.

Aşıq yaradıcılığı şöbəsində 9 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 1 nəfər elmlər doktoru, professor, 3 nəfər fəlsəfə doktoru, qalanları böyük elmi işçi, elmi işçi, elektronçu və laborantlardır.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədli
Şöbə müdiri
Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədli

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 571-77-85

Telefon:

(+994 50) 328-49-15

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Hüseyn Ələsgər oğlu İsmayılov
Baş elmi işçi
Hüseyn Ələsgər oğlu İsmayılov

Baş elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 571-77-85

Telefon:

(+994 50) 339-52-52, (+994 55) 272-40-40

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Ramil Manaf oğlu Əliyev
Baş elmi işçi
Ramil Manaf oğlu Əliyev

Baş elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55) 726-75-17

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Tacir Şaban oğlu Qurbanov
Aparıcı elmi işçi
Tacir Şaban oğlu Qurbanov

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 571-77-85

Telefon:

(+994 50) 709-97-80

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sahibə Sədnik qızı Paşayeva
Böyük elmi işçi
Sahibə Sədnik qızı Paşayeva

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 740-99-80

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Kəmalə Fikrət qızı İsmayılova
Elmi işçi
Kəmalə Fikrət qızı İsmayılova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 571-77-85

Telefon:

(+994 70) 595-20-17

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əsmər Şakir qızı Əliyeva
Kiçik elmi işçi
Əsmər Şakir qızı Əliyeva

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 571-77-85

Telefon:

(+994 55) 895-77-25

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Kəmalə Akif qızı Zeynalova
Mütəxəssis
Kəmalə Akif qızı Zeynalova

Mütəxəssis

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 776-04-09

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Validə Ağasən qızı Bədəlova
Elektronçu
Validə Ağasən qızı Bədəlova

Elektronçu

İş telefonu /faks:

(+994 12) 571-77-85

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Kəmalə Aydın qızı Rzayeva
Böyük laborant
Kəmalə Aydın qızı Rzayeva

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 571-77-85

Telefon:

(+994 50) 346-85-52

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Həlimət Məhəmməd qızı Məmmədova
Böyük laborant
Həlimət Məhəmməd qızı Məmmədova

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 571-77-85

Telefon:

(+994 50) 300-81-81

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT