DƏDƏ QORQUD ŞÖBƏSİ

İnstitutun əsas şöbələrindən olan Qorqudşünaslıq şöbəsi «Kitabi-Dədə Qorqud» abidəsinin 1300 illik yubileyinin qeyd olunduğu dövrdə böyük öndərimiz Heydər Əliyevin göstərişi ilə bu möhtəşəm abidənin konseptual elmi tədqiqata cəlb olunması zərurətindən yaranmışdır.

Söbə 2000-ci ilin aprel ayında yaradılmışdır. Qorqudşünaslıq şöbəsinin müntəzəm olaraq elmi realizasiyası ilə məşğul olduğu əsas elmi istiqamətlər «Kitabi-Dədə Qorqud»un tədqiqi (poetika, mətnşünaslıq, ideya-məzmun) problemlərinin araşdırılması, «Kitabi-Dədə Qorqud» mətninin tekstoloji təhlili, qədim türk dastanları ilə müqayisəli araşdırılması, dastanın mifik qatlarının semiotik strukturunun araşdırılması, «Kitabi-Dədə Qorqud»un izahlı lüğətinin və akademik mətninin hazırlanması, «Dədə Qorqud» elmi-ədəbi toplusunun nəşrə hazırlanmasıdır.

«Dədə Qorqud» toplusunun nəşrinə 2001-ci ildən başlanılmışdır. Toplu Qorqudşünaslığa və folklorşünaslığa dair elmi tədqiqatlar və ədəbi material hissələrindən ibarətdir. Toplunun istifadə dairəsinin genişliyini təmin etmək üçün materialların ingiliscə və rusca xülasəsi verilir. Toplunun səhifələrində Folklor İnstitutunun elmi kontingentinin axtarışları və araşdırmaları ilə yanaşı, dünya folklorşünaslığının ən mühüm nailiyyətləri də işıq üzü görür. İldə 4 sayının nəşri nəzərdə tutulan toplunun artıq 10 sayı nəşr olunmuşdur.

Tədqiqat obyekti kimi seçilən folklorşünaslıq problemlərinin əhatə dairəsinə görə ümumtürk miqyasını əhatə edən, elmi səviyyəsi baxımından isə müasir Avropa folklorşünaslığının nəzəri səviyyəsində olan «Dədə Qorqud» toplusunun nəşrini son on ildə Folklor İnstitutunun mühüm nailiyyətlərindən hesab etmək olar.

Toplunun baş redaktoru şöbə müdiri Ramazan Qafarlıdır. Toplunun nəşri ilə bağlı fəaliyyətə cəlb olunmuş şöbənin işçiləri redaktə, korrektura, tərcümə və s. işlərlə məşğul olurlar.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Ramazan Oruc oğlu Qafarlı
Şöbə müdiri
Ramazan Oruc oğlu Qafarlı

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 439-04-69, 498-16-21/114

Telefon:

(+994 70) 304-04-06

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Ələkbərov Əziz Yusif oğlu
Aparıcı elmi işçi
Ələkbərov Əziz Yusif oğlu

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 50) 337-37-03

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
İsayeva Səbinə Müzəffər qızı
Aparıcı elmi işçi
İsayeva Səbinə Müzəffər qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 529-75-27

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Həsənova Nigar Eldar qızı
Aparıcı elmi işçi
Həsənova Nigar Eldar qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 351-49-44

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Kərimova Sənubər Ağa qızı
Böyük elmi işçi
Kərimova Sənubər Ağa qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 50) 512-12-80

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Məmmədova Xalidə Şaiq qızı
Böyük elmi işçi
Məmmədova Xalidə Şaiq qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 50) 515-33-78

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Kərimova Xuraman Daşdəmir qızı
Aparıcı elmi işçi
Kərimova Xuraman Daşdəmir qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 50) 430-59-51

E-poçt:

kerimova.xuraman @rambler.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səfərova Aynurə Sadıq qızı
Aparıcı elmi işçi
Səfərova Aynurə Sadıq qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 594-50-41

Telefon:

(+994 50) 330-09-76

E-poçt:

aynura.safarova1 @gmail.com

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Hüseynova Lalə Nazim qızı
Kiçik elmi işçi
Hüseynova Lalə Nazim qızı

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 50) 759-08-05

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qafarova Sədaqət Məmməd qızı
Böyük laborant
Qafarova Sədaqət Məmməd qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əhmədova Gülxarə Paşa qızı
Elmi işçi
Əhmədova Gülxarə Paşa qızı

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT