TÜRK XALQLARI FOLKLORU ŞÖBƏSİ

Türk xalqları folkloru şöbəsi türk xalqlarının folklor örnəklərinin araşdırılması, ən dəyərli folklor abidələrinin müqayisəli təhlili, ümumtürk folklor mətnlərinin arxetiplərinin və tarixi inkişaf mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsi, türk xalqları folklor örnəklərinin tərcüməsi və nəşri işlərini həyata keçirir. Türk xalqları folkloru şöbəsinin əsas elmi istiqaməti folkloru ümumtürk kontekstində dəyərləndirməkdir. Aparılan araşdırmalarda ümumtürk folkloru örnəkləri obyekt rolunu oynayır və bütövləşir, hər hansı bir folklor hadisəsi öz qiymətini türk xalqlarının folkloru prizmasından alır. Bu baxımdan ümumtürk folkloru istiqamətində tipoloji araşdırmalar şöbənin əsas məqsədidir. Bununla yanaşı, şöbə həm də birbaşa ayrı-ayrı türk xalqlarının folklorunun problemləri ilə məşğul olmagı qarşıya məqsəd qoyur. Türk xalqları folklorunun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri şöbənin əsas istiqamətlərindən biridir. Söbənin məqsədi akademik tərcümənin prinsiplərinə əməl etməklə Azərbaycanın elmi ictimaiyyətini və oxucusunu türk xalqları folklorunun ən nadir inciləri ilə tanış etməkdir. Belə bir işin uğurla davam etdirilməsi həm də ciddi elmi araşdırmalar üçün özül rolunu oynaya bilər. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün şöbə ciddi şəkildə kadr hazırlığı ilə məşğuldur. Kadrların yetişməsi qarşıya qoyulan məqsədi gerçəkləşdirməyə imkan verir. Şöbə Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşrə hazırlanması işi ilə də məşğul olur. Şöbə əməkdaşları hər il folklor ekspedisiyalarında olur və Azərbaycan folklorunun örnəklərini toplayır. Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri Azərbaycan folkloru antologiyasının cildlərindən biri kimi nəşrə hazırlanmışdır.


Türk xalqları folkloru şöbəsində görülən işlər elmi ictimaiyyəti qohum xalqların folklorunun kompakt şəkildə araşdırılmasının perspektivlərinə inandırmış, bu üsulla aparılan araşdırmaların elmiliyinə əminlik yaratmış, ideoloji baxımdan əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur. Türk xalqları folklorunun, o cümlədən noqay, Kırım tatar, xakas, özbək folklorunun ən gözəl inciləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş, onlardan bəziləri artıq çap üzü görmüşdür. Bununla da, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qohum xalqların dilindən elmi tərcümənin əsası qoyulmuşdur.


Türk xalqları folkloru şöbəsinin müdiri filologiya elmləri doktoru Əfzələddin Əsgərovdur.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov
Şöbə müdiri
Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 51) 893-00-26

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Almaz Həsən qızı Hüseynova
Baş elmi işçi
Almaz Həsən qızı Hüseynova

Baş elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 50) 503-32-04

E-poçt:

gunsel_gunsel"yahoo.co.uk

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Tahir İskəndər oğlu Nəsib
Aparıcı elmi işçi
Tahir İskəndər oğlu Nəsib

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 50) 476-92-68

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Ləman Vaqif qızı Süleymanova
Aparıcı elmi işçi
Ləman Vaqif qızı Süleymanova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 55) 671-77-14

E-poçt:

lemansuleymanova @rambler.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Elnarə Hüseyn qızı Əmirli
Aparıcı elmi işçi
Elnarə Hüseyn qızı Əmirli

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 77) 609-20-55

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səkinə Allahverdi qızı Qaybalıyeva
Aparıcı elmi işçi
Səkinə Allahverdi qızı Qaybalıyeva

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 50) 402-63-74

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qumru Fuad qızı Şəhriyar
Böyük elmi işçi
Qumru Fuad qızı Şəhriyar

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Südabə Əkbər qızı Həsənova
Elmi işçi
Südabə Əkbər qızı Həsənova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aygül Azər qızı Qurbanova
Elmi işçi
Aygül Azər qızı Qurbanova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sevinc Qubad qızı Bağdadova
Böyük laborant
Sevinc Qubad qızı Bağdadova

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 55) 643-99-16

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT