TÜRK XALQLARI FOLKLORU ŞÖBƏSİ

Türk xalqları folkloru şöbəsi türk xalqlarının folklor örnəklərinin araşdırılması, ən dəyərli folklor abidələrinin müqayisəli təhlili, ümumtürk folklor mətnlərinin arxetiplərinin və tarixi inkişaf mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsi, türk xalqları folklor örnəklərinin tərcüməsi və nəşri işlərini həyata keçirir. Türk xalqları folkloru şöbəsinin əsas elmi istiqaməti folkloru ümumtürk kontekstində dəyərləndirməkdir. Aparılan araşdırmalarda ümumtürk folkloru örnəkləri obyekt rolunu oynayır və bütövləşir, hər hansı bir folklor hadisəsi öz qiymətini türk xalqlarının folkloru prizmasından alır. Bu baxımdan ümumtürk folkloru istiqamətində tipoloji araşdırmalar şöbənin əsas məqsədidir. Bununla yanaşı, şöbə həm də birbaşa ayrı-ayrı türk xalqlarının folklorunun problemləri ilə məşğul olmagı qarşıya məqsəd qoyur. Türk xalqları folklorunun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri şöbənin əsas istiqamətlərindən biridir. Söbənin məqsədi akademik tərcümənin prinsiplərinə əməl etməklə Azərbaycanın elmi ictimaiyyətini və oxucusunu türk xalqları folklorunun ən nadir inciləri ilə tanış etməkdir. Belə bir işin uğurla davam etdirilməsi həm də ciddi elmi araşdırmalar üçün özül rolunu oynaya bilər. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün şöbə ciddi şəkildə kadr hazırlığı ilə məşğuldur. Kadrların yetişməsi qarşıya qoyulan məqsədi gerçəkləşdirməyə imkan verir. Şöbə Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşrə hazırlanması işi ilə də məşğul olur. Şöbə əməkdaşları hər il folklor ekspedisiyalarında olur və Azərbaycan folklorunun örnəklərini toplayır. Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri Azərbaycan folkloru antologiyasının cildlərindən biri kimi nəşrə hazırlanmışdır.


Türk xalqları folkloru şöbəsində görülən işlər elmi ictimaiyyəti qohum xalqların folklorunun kompakt şəkildə araşdırılmasının perspektivlərinə inandırmış, bu üsulla aparılan araşdırmaların elmiliyinə əminlik yaratmış, ideoloji baxımdan əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur. Türk xalqları folklorunun, o cümlədən noqay, Kırım tatar, xakas, özbək folklorunun ən gözəl inciləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş, onlardan bəziləri artıq çap üzü görmüşdür. Bununla da, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qohum xalqların dilindən elmi tərcümənin əsası qoyulmuşdur.


Türk xalqları folkloru şöbəsinin müdiri filologiya elmləri namizədi Əfzələddin Əsgərovdur. Əsgərov Əfzələddin Dağbəyi oglu 1958-ci ildə Sərur rayonunun Qarabağlar kəndində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Qarabağlar kənd orta məktəbinə daxil olub, 1975-ci ildə məktəbi bitirmişdir. Həmin il Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Institutunun tarix-ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1979-cu ildə oranı bitirmişdir. 1979-cu ildən 1982-ci ilə qədər Qarabağlar kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 1982-ci ildə Azərbaycan EA-nın Ədəbiyyat Institutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1987-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir. «Azərbaycan sehrli nağıllarında qəhrəman: səciyyəsi və mənşəyi» adlı namizədlik dissertasiyası üzərində araşdırmalar apararaq 1992-ci ildə müdafiə etmişdir. Hazırda Folklor Institutunda Türk xalqları folkloru şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Əsgərov Əfzələddin Dağbəyi oğlu
Şöbə müdiri
Əsgərov Əfzələddin Dağbəyi oğlu

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 51) 893-00-26

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Hüseynova Almaz Həsən qızı
Baş elmi işçi
Hüseynova Almaz Həsən qızı

Baş elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 50) 503-32-04

E-poçt:

gunsel_gunsel"yahoo.co.uk

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Ələkbərova Ülkər Qəzənfər qızı
Aparıcı elmi işçi
Ələkbərova Ülkər Qəzənfər qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 55) 610-71-23

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qaybalıyeva Səkinə Allahverdi qızı
Aparıcı elmi işçi
Qaybalıyeva Səkinə Allahverdi qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 50) 402-63-74

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mirzəyeva Nailə Fərhad qızı
Böyük elmi işçi
Mirzəyeva Nailə Fərhad qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 50) 53- 09-78

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əmirli Elnarə Hüseyn qızı
Böyük elmi işçi
Əmirli Elnarə Hüseyn qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 77) 609-20-55

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nəsib Tahir İskəndər oğlu
Aparıcı elmi işçi
Nəsib Tahir İskəndər oğlu

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 50) 476-92-68

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qumru Fuad qızı Şəhriyar
Böyük elmi işçi
Qumru Fuad qızı Şəhriyar

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qurbanova Aygül Azər qızı
Kiçik elmi işçi
Qurbanova Aygül Azər qızı

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Bağdadova Sevinc Qubad qızı
Böyük laborant
Bağdadova Sevinc Qubad qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/111

Telefon:

(+994 55) 643-99-16

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT