FOLKLOR STUDİYASI

Folklorun toplanması və konservasiyası prosesində texniki təminatın həyata keçirilməsi, elektron informasiya bazasının zənginləşdirilməsi, yüksək səviyyəli audio və video materialların hazırlanması işlərinin təmin edilməsi məqsədilə AMEA Rəyasət Heyətinin 15/14 saylı, 15 oktyabr 2014-cü il tarixli qərarı ilə Folklor İnstitutunun nəzdində Folklor Studiyası yaradılmış, Studiyaya ayrıca yer ayrılmış və müasir texniki avadanlıqla təmin edilmişdir.

Folklor Studiyası Azərbaycan milli mədəniyyətinidə mühüm yer tutan aşıq sənəti, xüsusən dastan ifaçılığı barədə geniş təsəvvür yaratmaq və bu ifaçılığı əvəzsiz bir sənət sahəsi olaraq gələcək nəsillərə ötürmək məqsədilə silsilə musiqi albomları – “Azərbaycan xalq dastanları” hazırlamağa başlamışdır. Bu silsilədən ilk albomda dastan ifaçılığına örnək olaraq Aşıq Hüseyn Saraclının ifasında “Əsli – Kərəm”, Aşıq Əkbərin ifasında “Növruz – Qəndab”, Aşıq İmran Həsənovun ifasında “Qurbani” dastanlarından əsas hissələr yer almışdır. Alboma Azərbaycan aşıqlarının dastan yaradıcılığı haqqında üç dildə məlumat kitabçası əlavə edilmişdir.

2015-ci ildə İnstitut Azərbaycan musiqi folklorunun təbliğı sahəsində “Azərbaycan xalq dastanları” adlı ikinci albom-disk hazırlamışdır. Üç dildə məlumat kitabçası ilə buraxılan növbəti albom-disklərdə dastan ifaçılığına örnək olaraq “Abbas və Gülgəz”, “Məsum və Diləfruz”, “Aşıq Alının Türkiyə səfəri” dastanları daxil edilib.

2015-ci ildə İnstitutun Folklor Studiyası Quba rayonunda yaşayan dağ yəhudilərinin tarixi, etnoqrafiyası, folkloru və adət-ənənələri ilə bağlı "Quba yəhudiləri" adlı 33 dəqiqədən ibarət sənədli film çəkmişdir.

2016-cı ildə İnstitutun Folklor Studiyası Azərbaycan musiqi folklorunun təbliğı ilə bağlı “İrs” folklor ansamblının repertuarını əks etdirən 2 CD-dən ibarət albom hazırlamışdır. Disklərə xalq mahnıları, muğam və təsniflər, eləcə də xalq ruhunda olan bəstəkar mahnıları daxil edilmişdir.
2016-cı ildə Folklor Studiyası “Keçmişini unutma” layihəsinin "Kitabi -Dədə Qorqud" və "Koroğlu" dastanlarından seçmələri əks etdirən CD albom hazırlamışdır.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Mahir İbrahimov
Studiya rəhbəri
Mahir İbrahimov

Studiya rəhbəri

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nağıyev Qasım Gəncalı oğlu
Rejissor
Nağıyev Qasım Gəncalı oğlu

Rejissor

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əsgərov İffət Məzahir oğlu
Səs rejissor
Əsgərov İffət Məzahir oğlu

Səs rejissor

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Məmmədov Əlsəfdər Əli oğlu
Operator
Məmmədov Əlsəfdər Əli oğlu

Operator

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT