ARXİV

Folklorşünaslıq tədqiqatlarının elmi spesifikası özünü həm də onda göstərir ki, elmi-nəzəri təhlildə əldə olunan qənaətlərin dürüstlüyü başqa səbəblərlə yanaşı, toplanılan folklor materialının sistemləşdirilməsi, kataloqlaşdırılması, janr təsni­fatının aparılması, izah və şərhlərlə, mükəmməl elmi sistem şəbəkəsində nəşr edil­məsi olduqca əhəmiyyətlidir.

Folklor İnstitutunun Arxivi 1995-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Bu dövr ər­zində Arxivə 1990-dan çox (qovluq) folklor materialı daxil olmuşdur.

Yalnız Azərbaycan deyil, ümumtürk dünyasının müxtəlif regionlarının zəngin folklor nümunələrini özündə cəmləşdirən Arxivin materialları əsasında 100 cildlik folklor antologiyasının nəşri planlaşdırılır.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Güllər Şəfi qızı Əlirzayeva
Şöbə müdiri
Güllər Şəfi qızı Əlirzayeva

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48

Telefon:

(+994 55) 417-78-89

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Raya Məmməd qızı Cəfərova
Baş mütəxəssis
Raya Məmməd qızı Cəfərova

Baş mütəxəssis

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48

Telefon:

(+994 50) 353-32-45

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aysel Firudin qızı Əhmədova
Baş mütəxəssis
Aysel Firudin qızı Əhmədova

Baş mütəxəssis

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48

Telefon:

(+994 51) 492-88-28

ƏTRAFLI MƏLUMAT